Education

औरंगाबाद जिल्हा   
१) गुरुकुल क्लासेस आयआयटी डीव्हिजन, औरंगाबाद 
१० वी नंतर दोन वर्ष आय.आय.टी. / ए. आय. एम. एस पूर्वतयारीसाठी १० जागा 
(मोफत वस्तीगृह सुविधा)  
    
२) एम. जी. एम. महाविद्यालय, औरंगाबाद     
अभियांत्रिकीच्या  जागा   १२ विज्ञान शाखा उत्तीर्ण PCM Group ३०० पैकी १५० गुण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Government  CET Appeard (प्रत्येक शाखेत १ जागा)   
सिव्हिल इंजिनिअरिंग 
सिव्हिल इंजिनिअरिंग (2 Shift) 
कॉम्पुटर सायन्स & इंजिनिअरिंग 
इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग 
ई & टीसी इंजिनिअरिंग 
मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग 
केमिकल इंजिनिअरिंग 
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 
 
नर्सिंगच्या ३,  Bsc. Nursing १२ विज्ञान शाखा उत्तीर्ण PCM Group सह, Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CET Appeard.  
ए.एन.एम पात्रता- १२ उत्तीर्ण. 
जी.एन.एम पात्रता- १२ उत्तीर्ण. 
) डी.टी.एड. च्या २, पात्रता – १२ उत्तीर्ण 
) पॉलिटेक्निकच्या ५ (प्रत्येक शाखेत १ जागा) पात्रता- १० वी उत्तीर्ण, कमीत कमी ५० % गुणासह   
सिव्हिल इंजिनिअरिंग 
इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग 
ई & टीसी इंजिनिअरिंग 
कॉम्पुटर सायन्स & इंजिनिअरिंग 
मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग 
 
) बी.सी.एस.च्या ५, पात्रता- १२ विज्ञान शाखा उत्तीर्ण 
 
बीड जिल्हा  
    शांतीवन विद्यालय आर्वी, ता. शिरूर, जि. बीड (मोफत वस्तीगृह सुविधा) 
       १ ली ते १२ वी साठी २०० जागा आहेत. 
नाशिक जिल्हा    
मातोश्री कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग अँड रिसर्च सेंटर, एकलहरे, नाशिक  
         अभियांत्रिकीच्या १० (जागा उपलब्ध शाखेनुसार)  
१२ विज्ञान शाखा उत्तीर्ण PCM Group ३०० पैकी १३५ गुण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Government  CET Appeard 
(मोफत वस्तीगृह सुविधा) 
 
अहमदनगर जिल्हा 
अडसूळ टेक्निकल कॅम्पस, अहमदनगर  
अभियांत्रिकीच्या ६० जागा,  
पात्रता- १२ विज्ञान शाखा उत्तीर्ण PCM Group ३०० पैकी १५० गुण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Government  CET Appeard        
       सिव्हिल इंजिनिअरिंग    १२ जागा  
       कॉम्पुटर इंजिनिअरिंग    १२ जागा 
       इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग  १२ जागा 
       ई & टीसी इंजिनिअरिंग   १२ जागा  
       मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग   १२ जागा         
       पॉलीटेक्निकच्या ८पात्रता -१० वी उत्तीर्ण  
       सिव्हिल इंजिनिअरिंग    २४ जागा  
       कॉम्पुटर इंजिनिअरिंग    १२ जागा 
       इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग  १२ जागा 
       ई & टीसी इंजिनिअरिंग   १२ जागा  
       मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग   २४ जागा         
       एम.बी.ए च्या २४, कुठल्याही शाखेचा पदवीधर  
      डी.टी.एड. च्या १० जागा, पात्रता- १२ उत्तीर्ण 
      बी.एड. – २ जागा, पात्रता- कुठल्याही शाखेचा पदवीधर  
 
 
परभणी जिल्हा 
  जिजाऊ ज्ञानतीर्थ माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय, परभणी  
  ७ वी ते १२ वी साठी (मोफत वस्तीगृह सुविधा 
 
सातारा जिल्हा 
किसन वीर महाविद्यालय वाईसातारा     
     १० वी नंतर पदवीपदव्युतर कुठल्याही शाखेसाठी २५० जागा  
     (मोफत वस्तीगृह सुविधा) 
बार्शी (सोलापूर जिल्हा) 
         बार्शी तालुका हरिजन सेवक संघ, बार्शी, जि. सोलापूर  
         ५ वी ते १२ वी साठी (मोफत वस्तीगृह सुविधा) 
 
 
निकष:-  
१) आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी. 
२) गरीब कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थी.